Normativa

Tot participant haurà d’acceptar la següent normativa per inscriure’s:

  • Es requereix un document identificatiu, DNI, per poder registrar-se i recollir l’acreditació
  • Tot participant ha de mantindre la seva acreditació visible
  • L’organització es reserva el dret de devolució un cop realitzat el pagament d’inscripció. Cada cas serà tractat individualment
  • L’organització es reserva el dret d’admissió
  • L’organització es reserva el dret d’expulsió per tots aquells participants que nos mostrin un comportament adequat
  • L’organització no es responsabilitza de cap robatori o pèrdua de pertinences
  • Que completament prohibit fumar dintre les instal·lacions
  • L’organització es reserva el dret de modificar la normativa abans de la Jam. En tal cas, informarem al respecte.